CroEcho 2019 – program

Mini-simpozij Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode HKD-a i Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju na 10. hrvatskom ehokardiografskom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem